HISTORIEN

Forløberen for Albero Møbelfabrik A/S – HN Møbler A/S – er stiftet i 1985 af Henning Nielsen.

Stiftelsen af en møbelfabrik var på daværende tidspunkt nærmest en familie tradition, da både hans far og hans farbror, ligesom deres far, havde egen møbelfabrik. Således købte Henning sin farbrors fabrik og efterfølgende har Hennings bror overtaget deres fars fabrik.

Stole og børnehavemøbler

Fabrikken var beliggende i Bred ved Vissenbjerg og produktionen bestod primært af stole, som man var underleverandør af til Farstrup Møbelfabrik. Senere kom man i gang med at producere børnehavemøbler til firmaet HUKIT som ligeledes var beliggende i Vissenbjerg.

Da pladsen efterhånden blev for trang i lokalerne i Bred købte HN Møbler en mindre møbelfabrik i Ejby. Fabrikken var ejet af Snedkermester Erik Møller og han havde de seneste par år lavet betydelige underleverancer til HN Møbler, men ønskede sammen med sin kone at trappe ned.

Flytning til Ejby

Således blev fabrikken over en periode drevet fra både Bred og Ejby, hvilket var temmelig uhensigtsmæssigt. I slutningen af halvfemserne blev afdelingen i Bred solgt til Hennings bror og med en større udbygning af Erik Møllers fabrik samt tilkøbet af matriklen overfor (nr. 3.) var den endelige flytning til Ejby en realitet.

Den primære produktion var nu stort set udelukkende børnehavemøbler til Hukit, som i mellemtiden var blevet overtaget af Leika, som meget passende valgte at lægge deres hovedsæde i Ejby.

Spoler vi frem til i dag, så produceres der fortsat institutionsmøbler og inventar til mange kunder i hele Skandinavien. I Tyskland har Albero fået en fod indenfor branchen for inventar til kollegieværelser og allerede nu leveret godt 1800 værelser til primært Hamborg og omegn.

Kernen i forretningen er stadig det gode håndværk, høj kvalitet og allerhelst i krydsfiner.

En moderne maskinfabrik

Maskinparken har også udviklet sig. Fra udelukkende at indeholde traditionelle snedkerimaskiner, består maskinparken i dag af moderne opskæringsanlæg, flere CNC-maskiner, robot, UV-anlæg mv.

Fabrikken er i dag ejet af 4. generation møbelfabrikant Jesper Falkesgaard.

DYGTIGE MEDARBEJDERE

Drivkraften er fabrikkens dygtige medarbejdere og en moderne maskinfabrik. Kundegruppen er gennem tiden ligeledes blevet udvidet, så man i dag sælger institutionsmøbler til kunder i hele Skandinavien og Tyskland.

Produktsortimentet er i dag en blanding af egne produkter og underleverancer.

Jesper Falkesgaard

Direktør

“Glæde på jobbet medfører perfektion i arbejdet.”

Aristoteles

TIDSMASKINEN

1985

Albero Møbelfabrik A/S stiftes (under navnet HN Møbler) af den tidligere ejer Henning Nielsen.

1997

Fabrikken flytter fra Bred ved Vissenbjerg til den nuværende beliggenhed i Ejby.

2003

Jesper Falkesgaard starter i firmaet og et glidende generationsskifte startes.

2020

Albero Møbelfabrik bliver FSC®-certificeret.

En dag hos Albero

Referencer