HISTORIE

Forløberen for Albero Møbelfabrik A/S - HN Møbler A/S - er stiftet i 1985 af Henning Nielsen.

Stiftelsen af en møbelfabrik var på daværende tidspunkt nærmest en familietradition, da både hans far og hans farbror, ligesom deres far, havde egen møbelfabrik. Således købte Henning sin farbrors fabrik og efterfølgende har Hennings bror overtaget deres fars fabrik.

Fabrikken var beliggende i Bred ved Vissenbjerg og produktionen bestod primært af stole, som man var underleverandør af til Farstrup Møbelfabrik. Senere kom man i gang med at producere børnehavemøbler til firmaet HUKIT som ligeledes var beliggende i Vissenbjerg.

Da pladsen efterhånden blev for trang i lokalerne i Bred købte HN Møbler en mindre møbelfabrik i Ejby. Fabrikken var ejet af Erik Møller og han havde de seneste par år lavet betydelige underleverancer til HN Møbler, men ønskede sammen med sin kone at trappe ned.

Således blev fabrikken over en periode drevet fra både Bred og Ejby, hvilket var temmelig uhensigtsmæssigt. I slutningen af halvfemserne blev afdelingen i Bred solgt til Hennings bror og med en større udbygning af Erik Møllers fabrik samt tilkøbet af matriklen overfor (nr. 3.) var den endelige flytning til Ejby en realitet.

Den primære produktion var nu stort set børnehavemøbler til Hukit, som i mellemtiden var blevet overtaget af Leika, som meget passende valgte at lægge deres hovedsæde i Ejby.

Maskinparken har også udviklet sig. Fra udelukkende at indeholde traditionelle snedkerimaskiner, var der i slut-halvfemserne indkøbt en CNC-maskine.

Fabrikken er idag eget af 4. generation møbelfabrikant Jesper Falkesgaard. Drivkraften er fabrikkens dygtige medarbejdere og en moderne maskinfabrik. Kundegruppen er gennem tiden ligeledes blevet udvidet, så man idag sælger institutionsmøbler til kunder i hele Skandinavien og Tyskland. Produktsortimentet er idag en blanding af egne produkter og underleverancer.